Er zijn verschillende soorten maagverkleining die kunnen bijdragen aan ernstig gewichtsverlies, zoals een Gastric Bypass operatie, de Mason-gastroplastiek, een maagband, de Scopinaro-operatie en de maagpacemaker. In de Wellness Kliniek worden alleen Sleeve Gastrectomie en Gastric Bypass operaties uitgevoerd, aangezien wij er vast van overtuigd zijn dat dit de beste en veiligste operaties zijn voor onze patiënten.