Algemene risicoís en complicaties bij cosmetische chirurgie

Verwikkelingen / complicaties na uw ingreep

Alle chirurgische ingrepen brengen risico's met zich mee. Cosmetische chirurgie is geen uitzondering. Elke week voeren chirurgen duizenden succesvolle ingrepen uit, maar elke patiënt moet er rekening mee houden dat geen enkele behandeling 100% risicovrij is, hoe vakkundig de ingreep ook wordt uitgevoerd.

De voornaamste risico’s en complicaties bij esthetische chirurgie zijn afstoting van implantaten, gevoelsstoornis, huidverkleuring, weefselversterf, asymmetrie, slechte littekenvorming, trombose, nabloeding, pijn en allergische reacties op het verdovend middel.

Hoewel er voortdurend steriel gewerkt wordt, bestaat er altijd een kans op infectie. Deze is daarentegen miniem, namelijk minder dan 1%. Soms is kan een gestoorde wondgenezing of een nabloeding optreden. 

Meestal zijn de gevolgen van bovengenoemde complicaties te corrigeren in één of meerdere bijkomende ingrepen. Uitzonderlijk kan er blijvend letsel optreden of kan zelfs de dood eruit volgen.

Wij doen er alles aan om de kans op risico's en complicaties tot een minimum te herleiden. Helemaal uitsluiten kunnen we ze helaas niet. Het is daarom belangrijk dat u de mogelijkheid op complicaties begrijpt en aanvaardt. Wij doen er alles aan om, in geval van een verwikkeling, u zo goed mogelijk te helpen. 

Het is erg belangrijk dat u goed geïnformeerd bent voor u een ingreep ondergaat. Uw arts zal u uitgebreid informeren over de algemene risico’s van een bepaalde ingreep, maar meer in het bijzonder kan hij uw individueel risico inschatten.

Verminder het risico op verwikkelingen

Bij rokers komen er meer verwikkelingen voor. Wij raden u dan ook aan om minstens drie weken voor de ingreep te stoppen, en ook minstens drie weken na de ingreep niet te roken. Een verminderde algemene conditie, overgewicht en leeftijd zijn ook risicoverhogende factoren. Bepaalde ziektes, medicatie en druggebruik kunnen aanleiding geven tot een verhoogde kans op complicaties.

Aarzel niet om uw arts in vertrouwen te nemen.  Het is belangrijk dat uw arts goed geïnformeerd is. Uw gezondheid en veiligheid komen in de Wellness Kliniek op de eerste plaats. 

Verdoving zonder risico's

In de Wellness Kliniek doen wij er alles aan om het risico op bijwerkingen en complicaties tot een minimum te beperken. Ook wat betreft de methode van verdoving. Uw veiligheid en gezondheid komt immers op de eerste plaats.

Daarom kiezen wij voor:

  • Plaatselijke verdoving: u bent wakker, maar voelt niets
  • Slaapverdoving: u slaapt
  • Narcose

Plaatselijke verdoving (lokale anesthesie)

Voor sommige minder uitgebreide cosmetische ingrepen kan u eenvoudige lokale verdoving verkiezen boven slaapverdoving. Bij plaatselijke verdoving voelt u niets van de operatie, maar bent in tegenstelling tot slaapverdoving wel volledig wakker. Net zoals bij de tandarts.

Slaapverdoving

Een lichte vorm van slaapverdoving (roesje) is in de meeste gevallen voldoende. U blijft zelf ademen en slikken terwijl u toch slaapt en geen pijn voelt. Een paar uur na de ingreep bent u weer fit.

Narcose

Narcose wordt toegepast bij operaties waarbij het essentieel is dat de patiënt volledig buiten bewustzijn is. Dit kan het geval zijn bij operaties in de diepe weefsels. (bvb maagverkleining). 

  • Voor cosmetische plastische chirurgie is narcose in vele gevallen niet nodig. Voor de meeste operaties verkiezen wij dan ook slaapverdoving.
  • Bij een gastric bypass is algehele narcose noodzakelijk. Tijdens een algehele narcose blijft de arts anesthesist voortdurend bij de patiënt om de patiënt te bewaken. Hij controleert de ademhalingsfuncties, bloedsomloop, vochtbalans en algehele conditie. De anesthesioloog – anesthesist bewaakt en reguleert alle vitale lichaamsfuncties, zoals hartslag, bloeddruk en nierfunctie.

De behandelingsovereenkomst

U heeft recht op volledige, eerlijke en integere informatie.

Die informatie krijgt u van de arts tijdens het eerste consult dat altijd aan een behandeling vooraf gaat. De arts zal u helder en volledig informeren over de behandeling, de mogelijkheden met betrekking tot een behandeling, de contra-indicaties, het te verwachten resultaat, de herstelperiode en de nazorg die nodig of gewenst is, de medicatie, mogelijke complicaties, risico’s en de kosten.

De arts verwacht van u eerlijke informatie en antwoorden met betrekking tot de reden waarom u een behandeling wilt ondergaan.

Hij/zij verwacht van u openheid over uw verwachtingen ten aanzien van het eindresultaat en uw eerlijke en volledige informatie met betrekking tot uw medicijngebruik, medisch verleden en uw gezondheidstoestand.

De patiënt geeft door het ondertekenen van de behandelingsovereenkomst aan dat aan alle informatie voorwaarden voldaan is, en dat hij/zij deze informatie begrijpt en ermee instemt.

Indien u van oordeel bent dat u niet tijdig, afdoende en op een begrijpelijke wijze bent geïnformeerd, raden wij u aan om uw toestemming voor de geplande behandeling niet te verlenen.

Het is belangrijk dat u goed geinformeerd bent, met vertrouwen uw ingreep tegemoet ziet en pas daarna een operatie boekt.

Aansprakelijkheid van de arts

  • Medische fout: Artsen zijn aansprakelijk voor eventuele schade die een patiënt lijdt als gevolg van een tekortkoming van de arts in de nakoming van zijn verplichtingen uit de behandelingsovereenkomst.
  • Medisch toeval: De kliniek en de behandelende artsen kunnen onder geen enkel beding contractueel en/of  buitencontractueel aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van een medisch toeval - complicatie- dat zich manifesteert tijdens de ingreep of tijdens de periode van nazorg, hetgeen steeds beschouwd dient te worden als een toestand van overmacht in hoofde van de behandelende chirurg en de kliniek. Onder schade ten gevolge van een medisch toeval wordt verstaan die schade die zijn oorzaak vindt in een niet-foutief medisch handelen - zijnde complicaties of onverwachte verwikkelingen- conform de wetenschappelijke inzichten op het moment dat deze schade zich manifesteert.

Aansprakelijkheid van de patiŽnt

Als de patiënt een tekortkoming van de arts vermeent, in de nakoming van de behandelovereenkomst, en deze niet via de rechtbank aantoont, kan hij/zij financieel aansprakelijk gesteld worden voor de schade die hij/zij toebrengt aan de reputatie van de arts en de Wellness Kliniek, inclusief elke schade door laster, op het internet of via elk media platform.

BelgiŽ is een†topbestemming voor plastische esthetische chirurgie in Europa

De Wellness Kliniek beschikt over 4 operatiekamers, recoveryafdeling, opnamefaciliteit voor overnachting, 25 bedden en 10 privékamers met badkamer. Al onze artsen, chirurgen, tandartsen en paramedici zijn geregistreerd en gespecialiseerd en ervaren in hun vakgebied.

Komt u uit Nederland? Wij bieden voor u een bijzondere Next-Day-Surgery-service: uw consultatie en operatie of behandeling kunnen op aansluitende dagen worden uitgevoerd.

risico: esthetische chirurgie, risico's plastische chirurgie , risico's cosmetische chirurgie. waarop letten? risico en bijwerkingen plastische chirurgie - risico's en bijwerkingen cosmetische chirurgie, risico's en bijwerkingen esthetische chirurgie, risico's en bijwerkingen haartransplantatie, neuscorrectie, ooglid correctie, liposuctie, liposculptuur, facelift, borstvergroting, borstverkleining, implantaten, borstlift, schaamlippen verkleinen, .. alles over de risico's van plastische en esthetische chirurgie.