Gebruiksvoorwaarden

1. Algemeen

De eigenaar van deze website is Birand nv, een Belgisch bedrijf, gevestigd aan de Grotestraat 42, Genk, België. Wellness Kliniek is de handelsnaam en het geregistreerde handelsmerk van Birand nv. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord wettelijk gebonden te zijn aan en te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en alle andere toepasselijke bepalingen; in het bijzonder stemt u ermee in om de handelingen die verboden zijn op grond van de leden 3 tot en met 5 hieronder niet te doen. Als u het niet eens bent met deze gebruiksvoorwaarden en / of andere toepasselijke bepalingen, is het u niet toegestaan en gaat u ermee akkoord deze website niet te gebruiken.

2. Exclusieve kanalen

Deze website en het callcenter van de Wellness Kliniek zijn de exclusieve dienstkanalen van de Wellness Kliniek. Wellnesskliniek.com is de enige website die geautoriseerd is om reserveringen en betalingen te accepteren. Birand nv geeft geen enkele andere website toestemming om boekingen aan te nemen en accepteert geen betalingen voor Wellness Kliniek-diensten.

3. Toegestaan gebruik

Het is u niet toegestaan deze website te gebruiken anders dan voor de volgende, privé, niet-commerciële doeleinden:
(I) het bekijken van deze website;
(II) het maken van boekingen;
(III) overbrengen naar andere websites via links op deze website. Schermschrapen is verboden, behalve in gevallen waarin derden rechtstreeks met Birand nv een schriftelijke licentieovereenkomst zijn aangegaan.

4. Intellectuele eigendom

Informatie, gegevens en materialen die op deze website worden gepresenteerd, inclusief namen, logo's, prijzen, enz., Evenals het kleurenschema en de lay-out van de website, zijn onderworpen aan copyright, handelsmerkrechten, databaserechten en / of ander intellectueel eigendom rechten. U mag deze informatie, gegevens, materialen en het kleurenschema en de lay-out van deze website alleen gebruiken zoals strikt vereist voor uw toegestane persoonlijke, niet-commerciële doeleinden zoals beschreven in paragraaf 3 hierboven. Elk ander gebruik en / of reproductie van de informatie, gegevens, materialen of het kleurenschema, of van de lay-out van de website, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Birand nv, is verboden en vormt een schending van deze algemene voorwaarden en kan inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Birand nv. Birand nv behoudt zich het recht voor om alle maatregelen te nemen die zij nodig acht, met inbegrip van het instellen van gerechtelijke procedures zonder verdere kennisgeving aan u, met betrekking tot ongeoorloofd gebruik van deze website.

Foto's: Veel foto's voor en na komen van onbeschermde bronnen, zwevend op het internet. Deze foto's vind je misschien ook op andere sites. Zij geven informatie over het te behalen resultaat, ook in de Wellness Kliniek.

5. Links naar deze website

U mag geen links naar deze website maken en / of gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Birand nv. Dergelijke toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken naar eigen goeddunken van Birand nv.

6. Beperkte aansprakelijkheid

Birand nv kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen en / of schade die voortvloeien uit het gebruik van deze website of een andere website waarnaar deze website een link biedt, en / of het gebruik van de informatie die op deze of een dergelijke andere website wordt gepresenteerd.

7. Toepasselijk recht en jurisdictie

Het is een opschortende voorwaarde voor het gebruik van de Birand nv-website, inclusief toegang tot informatie met betrekking tot informatie, kosten enz., dat een dergelijke partij zich onderwerpt aan de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken en aan de toepassing van de wet in die jurisdictie, inclusief elke partij die namens zichzelf of namens anderen toegang heeft tot dergelijke informatie of faciliteiten.

Birand nv kan, naar eigen goeddunken van Birand nv, een gerechtelijke procedure instellen tegen elke partij die deze voorwaarden schendt, in België of op de plaats van schending of de woonplaats van die partij, en, indien meer dan één partij, in de woonplaats van een van die partijen, en alle andere partijen zich aan die jurisdictie onderwerpen.