De ethiek van plastische chirurgie

De ethiek van plastische chirurgie

Interview met Marly-Ann Spronken, oprichter Wellness Kliniek

blog 15/05/2024 door Yvonne

Plastische chirurgie is een onderdeel van de geneeskunde dat vaak in de schijnwerpers staat, en lang niet altijd in positieve zin. Via de sociale media horen we veel verhalen over de esthetische verbeteringen die gerealiseerd kunnen worden, maar ook de ethische dilemma’s die soms gepaard gaan met de branche.

In dit artikel duiken we daarom in de ethiek van plastische chirurgie en willen we alles weten over de verschillende morele kwesties en patiëntrechten die invloed hebben op zowel patiënten als plastisch chirurgen.

Wie daarom beter vragen dan Marly-Ann Spronken;

Is cosmetische chirurgie ethisch of onethisch?

Ethiek is een tak van de filosofie die zich bezighoudt met het bestuderen van wat juist en verkeerd gedrag is. Het gaat over de vraagstukken rondom moraal en de normen en waarden die bepalen hoe mensen (plastisch chirurgen en patiënten) zouden moeten handelen. Ethiek helpt ons te bepalen wat goed en slecht is, zowel op persoonlijk niveau als binnen grotere gemeenschappen of beroepsgroepen.

De ethiek van plastisch chirurgen met betrekking tot cosmetische ingrepen richt zich op het zorgvuldig afwegen van de gezondheidsrisico's en psychologische impact voor de patiënt tegen de esthetische voordelen van de operatie.

Welke ethische verantwoordelijkheid heeft een plastisch chirurg?

Een plastisch chirurg heeft de ethische verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zijn/ haar patiënten goed geïnformeerd zijn en realistische verwachtingen hebben over de resultaten, de kosten en risico's van procedures. Daarnaast moeten zij de privacy en vertrouwelijkheid van patiëntgegevens bewaken en handelen in het beste belang van de patiënt, waarbij veiligheid en welzijn voorop staan.

Welke ethische verantwoordelijkheid heeft een plastisch chirurg?

Een plastisch chirurg heeft de ethische verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zijn/ haar patiënten goed geïnformeerd zijn en realistische verwachtingen hebben over de resultaten, de kosten en risico's van procedures. Daarnaast moeten zij de privacy en vertrouwelijkheid van patiëntgegevens bewaken en handelen in het beste belang van de patiënt, waarbij veiligheid en welzijn voorop staan.

In hoeverre moet een chirurg ingaan op de wensen van de patiënt?

Ethiek in de plastische chirurgie vereist een balans tussen het respecteren van de wensen van de patiënt en het bieden van professioneel en verantwoord medisch advies, vooral wanneer gevraagd wordt om extravagante of riskante procedures.

Een plastisch chirurg moet de wensen van de patiënt serieus nemen en grondig bespreken, maar ook professionele begeleiding bieden over wat medisch en esthetisch verantwoord is. Het is belangrijk dat de chirurg de patiënt voorziet van realistische verwachtingen over de kosten, de resultaten en de risico's en de ingreep weigert als de verwachtingen niet haalbaar, veilig of esthetisch extreem zijn.

Hoe gaan chirurgen om met patiënten die onrealistische of extreme verwachtingen hebben?

Chirurgen hebben de ethische taak om realistische verwachtingen te scheppen en transparant te zijn over de kosten, de mogelijke resultaten en risico's van een operatie. Als een chirurg van mening is dat de verwachtingen van een patiënt onrealistisch zijn of dat de gevraagde procedure niet in het beste belang van de patiënt is, zullen ze besluiten de operatie niet uit te voeren.

Is het verkopen of aanbevelen van plastische chirurgie wel ethisch verantwoord?

Gerenommeerde cosmetische klinieken, werken niet met verkopers, adviseurs of esthetisch consulenten. De chirurg die de consultatie doet is bij voorkeur diegene die de operatie uitvoert. Het een belangrijk criterium als je de kwaliteit van de consultatie wilt beoordelen. Chirurgen moeten zorgen dat patiënten volledig geïnformeerd zijn over alle aspecten van de procedure, inclusief de mogelijke risico's. Artsen moeten realistische verwachtingen scheppen.

Bij de meest gerenommeerde Europese klinieken, zoals Wellness Kliniek (België en Barcelona), Quironsalud Teknon Medical Center (Barcelona), The Private Clinic (Londen, VK) en Laclinic Montreux (Zwitserland), vindt er altijd een vrijblijvende consultatie plaats (fysiek of digitaal) voordat de behandeling daadwerkelijk plaats kan vinden. De chirurg vertelt tijdens dit gesprek alles over de procedure, risico’s en de realistisch te verwachten resultaten. Als patiënt heb je tijdens de consultatie de mogelijkheid om alle vragen te stellen.

Vraag een vrijblijvende consultatie aan

Is esthetische plastische chirurgie bij minderjarigen wel ethisch?

Procedures bij minderjarigen brengen extra ethische overwegingen met zich mee, zoals de mentale rijpheid van de jonge patiënt om de implicaties van een operatie te begrijpen en het beoordelen van de motivatie achter de wens voor een ingreep. Toestemming van de ouders is tevens noodzakelijk.

Voor de chirurg is het belangrijk om het doel van de operatie goed te begrijpen en om ervoor te zorgen dat de operatie altijd in het belang is van de patiënt. Bovendien is het de taak van de chirurg om voor de patiënt (en de ouders) een realistisch beeld te scheppen van het te verwachten resultaat.

Sociale druk, sociale media en de psychologische gevolgen

De toenemende sociale druk, waaronder op social media, om aan bepaalde schoonheidsnormen te voldoen kan ook ethische vraagstukken oproepen. Er wordt door critici met regelmaat beweerd dat de plastische chirurgie bijdraagt aan een cultuur van onrealistische verwachtingen en lichaamsbeeldproblemen. Dat is echter zeker niet altijd terecht en schadelijk voor klinieken en plastisch chirurgen die wél handelen in het belang van de patiënt.

Klinieken, zoals Wellness Kliniek, vinden het daarom van groot belang dat hun chirurgen patiënten zorgvuldig evalueren tijdens het intake consult. Niet iedereen komt in aanmerking voor een operatie. We vinden het van cruciaal belang dat patiënten realistische verwachtingen hebben en psychologisch stabiel zijn voorafgaand aan de ingreep. De keuze mag niet beïnvloed worden door een buitenstaander, maar moet een oprechte wens zijn van de persoon voor wie de plastische ingreep bedoeld is.

Wanneer wordt plastische chirurgie vergoed door de verzekeraar?

Een belangrijk ethisch principe in de gezondheidszorg is gelijke toegang tot zorg voor iedereen, ongeacht hun financiële situatie. Plastische chirurgie voor esthetische redenen wordt meestal niet vergoed en kan kostbaar zijn, waardoor het voor sommige mensen moeilijk toegankelijk is. Dit roept soms vragen op over de rechtvaardigheid en eerlijke verdeling van middelen.

Wanneer is prijs reclame voor plastische chirurgie misleidend?

Reclame voor prijzen van plastische chirurgie is misleidend als het kosten verbergt die significant bijdragen aan de totale prijs van de procedure, zoals de btw (vaak 21%), anesthesiekosten, opname kosten, of extra kosten voor nazorg. Daarnaast is reclame misleidend als het onrealistische resultaten schept of beloftes biedt, waardoor patiënten kunnen worden misleid over de mogelijke uitkomsten van de chirurgie.

Betrouwbare klinieken, zoals Wellness Kliniek (België en Spanje) bieden altijd een volledige en transparante all-in prijs, met btw inclusief, zodat je nooit onverwachte kosten krijgt achteraf. De voor en na plastische chirurgie fotogalerij geeft je een goed en realistisch beeld van wat er met een esthetische procedure bereikt kan worden.

Bescherming van kwetsbare groepen

Plastisch chirurgen en klinieken moeten rekening houden met het welzijn van kwetsbare groepen. Denk aan minderjarigen of mensen met een psychische aandoening. Op ethisch vlak worden er vraagtekens gezet bij het uitvoeren van medische ingrepen bij kwetsbare personen, tenzij er natuurlijk een medische noodzaak is. Er dienen in ieder geval altijd zeer zorgvuldige afwegingen te worden gemaakt.

Bij Wellness Kliniek voeren de chirurgen bij voorkeur geen ingrepen uit bij personen onder de 18 jaar oud en beoordeelt de chirurg tijdens de eerste consultatie altijd of iemand zowel mentaal als fysiek geschikt is voor een esthetische operatie.

Ethiek blijft een actueel thema, aldus Marly-Ann Spronken

De ethiek van plastische chirurgie zal altijd complexe en uitdagende vragen op blijven roepen. Bij de betere klinieken, waaronder Wellness Kliniek, zijn ze zich daar zeer van bewust.

We vinden het belangrijk voor zowel de plastisch chirurgen als de kliniek zelf om deze kwesties serieus te nemen en te streven naar ethische praktijken waarbij het welzijn en de rechten van de patiënt centraal staan.

Als Wellness Kliniek zijn we ons bewust van onze leidende rol in de sector en daarom werken we voortdurend hard aan het handhaven van de hoogste normen van integriteit en professionaliteit in onze klinieken in België en Spanje, Barcelona.

Overweeg je zelf plastische chirurgie? Boek dan gerust een vrijblijvend consult

  • Marly-Ann Spronken is een vooraanstaande ondernemer in de gezondheidszorg, vooral bekend om haar leiderschapsrollen binnen de Spronken Group, Wellness Klinieken en Medfac Group. Ze heeft een significante rol gespeeld in de ontwikkeling en uitbreiding van Wellness Kliniek, met een focus op het leveren van hoogwaardige medische zorg. Haar werk benadrukt het bieden van normen, waarden en betere resultaten in de gezondheidszorg en met name esthetische plastische chirurgie, dit in lijn met moderne ISO-kwaliteitsnormering en hoge standaarden van patiënten tevredenheid.
  • Wellness Kliniek™ een vooraanstaande privékliniek in België en Spanje, gespecialiseerd in plastische esthetische chirurgie en cosmetische behandelingen. Wellness Kliniek werd opgericht in 1996, en is met meer dan 150.000 tevreden patiënten één van de grootste klinieken in Europa. De kliniek is bekend om haar hoge standaarden in patiëntenzorg en heeft een sterke reputatie opgebouwd in de sector.

Vrijblijvend consult boeken