Voorwaarden en bepalingen bij aankoop geschenkbonnen

Levering & geldigheid

Levering via download

De geschenkbon is onmiddellijk na betaling beschikbaar via PDF download. De koper krijgt hierover per e-mail een bericht. De geschenkbon is pas geldig nadat het verschuldigde bedrag (overgemaakt via online betaling met Ogone/Ingenico) op de bankrekening van de Wellness Kliniek effectief is overgemaakt.

In het geval de koper -na online betaling-  geen automatisch bericht ontvangt per e-mail, wordt de koper vriendelijk gevraagd contact op te nemen met de Wellness Kliniek.

Een koper kan meerdere exemplaren van de geschenkbon downloaden (en afprinten), maar slechts 1 exemplaar is geldig. de geldigheid wordt bij het innen van de geschenkbon gecontroleerd.

Cadeaubonvoorwaarden

De cadeaubonvoorwaarden zijn van toepassing op cadeaubonnen die aangeboden worden door Wellness Kliniek. Cadeaubonnen of de restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld. Een cadeaubon is 2 jaar geldig te rekenen vanaf de uitgiftedatum op de cadeaubon.

Annulatievoorwaarden

Herroepingsrecht 14 dagen na aankoop

De koper heeft het recht mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de overeenkomst. De koper neemt hiervoor schriftelijk (per e-mail of brief) contact op. Uiteraard wordt de reeds geleverde geschenkbon hiermee ongeldig.